Bijgewerkte EU-richtsnoeren over aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers in tijden van COVID-19

Nu de arbeidswereld zwaar is getroffen door de huidige pandemie, moeten werkgevers en werknemers nieuwe procedures en praktijken invoeren om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek tegen te gaan. Hoewel vaccinatie na verloop van tijd zal leiden tot een versoepeling van de maatregelen, is het niet duidelijk in welke mate of wanneer de ‘normale’ werkzaamheden zullen worden hervat.

Maatregelen betreffende veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) vormen een nuttig instrument om het werk aan de nieuwe omstandigheden aan te passen en de overdacht van COVID-19 tegen te gaan. Om een en ander te ondersteunen heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) onlangs een bijgewerkte versie van de vorig jaar gepubliceerde VGW-richtsnoeren van de Europese Unie (EU) uitgebracht. Dit document bevat voorbeelden van maatregelen die de werkgevers kunnen helpen om bij de uitvoering of hervatting van hun activiteiten een geschikte, veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

Meer info