Centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht van uitzendkrachten

De centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid “Preventie en Interim” (PI) heeft de centrale gegevensbank ‘PI-M’ ontwikkeld waarin de resultaten van de gezondheidsonderzoeken van de uitzendkrachten zijn opgenomen. De gegevensbank laat een efficiëntere opvolging van het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten toe, zodat nutteloze herhalingen van onderzoeken worden vermeden. De databank vergemakkelijkt zo ook de uitwisseling van gegevens.

Wettelijke context

De gegevensbank is ontwikkeld op vraag van de uitzendsector en de sociale partners. Het koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten voorziet in de oprichting van een centrale gegevensbank waarin minimaal het resultaat van de gezondheidsbeoordeling wordt opgenomen voor elke uitzendkracht die onderworpen is aan het gezondheidstoezicht. Het artikel 14 van dat besluit bepaalt aan welke eisen die gegevensbank moet voldoen.

Gebruik van de databank

Overeenkomstig de reglementering hebben uitzendbureaus en medische diensten toegang tot de centrale gegevensbank. Er is toegang voorzien via de browser en/of via web services.

Na elk medisch onderzoek van de uitzendkracht schrijft de preventieadviseur-arbeidsarts van de preventiedienst zijn beslissing en bevindingen neer in het formulier voor de gezondheidsbeoordeling. Die preventiedienst zal dan de essentiële gegevens van dat formulier in de databank invoeren.

Het uitzendbureau raadpleegt de databank in functie van de gevraagde geschiktheden voor de gezondheidsrisico’s, zoals aangeduid in de werkpostfiche opgemaakt door de gebruiker. Heeft de uitzendkracht in het nabije verleden al een gezondheidsonderzoek ondergaan, dan zijn de resultaten ervan in de databank terug te vinden. Zo kan het uitzendbureau dus snel nagaan of een uitzendkracht medisch geschikt is voor een welbepaald gezondheidsrisico.

Men kan ook een print-out van het resultaat van het gezondheidsonderzoek krijgen.

Meer info over PI-M

De centrale gegevensbank heeft de naam PI-M meegekregen. PI staat voor “Preventie en Interim” en de letter M voor het woord “medisch”.

Meer informatie over PI-M: