“Conversation starters” voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat

De “conversation starters” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is een hulpmiddel voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Dat instrument kan worden gebruikt om groepsgesprekken op de werkvloer of tijdens trainingen te vergemakkelijken. Het biedt managers en werknemers richtsnoeren voor communicatie over musculoskeletale aandoeningen (MSA).

De “conversation starters” behandelen verschillende scenario's, waaronder de aanpak van MSA in diverse beroepen, het op de hoogte stellen van werkgevers van de diagnose van MSA, het aanspreken van werknemers die mogelijk last hebben van rugpijn en de aanpak van deze aandoeningen op werkplekken waar taken sterk zijn gedifferentieerd naar geslacht.

Goede communicatie hierover tussen werknemers en managers is van essentieel belang ter preventie van en voor een juiste omgang met deze aandoeningen. Dit praktische hulpmiddel maakt duidelijk dat van zodra zich een probleem voordoet, het voeren van eerlijke en constructieve gesprekken voordelen heeft.

Het instrument is beschikbaar in het Engels. Meer info daarover op de website van EU-OSHA: Conversation starters voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat.