Instrument voor de beoordeling van de werkhouding

Langdurig zitten, knielen of hurken? Wanneer wordt een werkhouding schadelijk? De Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) ontwikkelde een werkhoudingsinstrument (WHI) om dit snel te kunnen beoordelen.

De methode geeft een snelle beoordeling of de verschillende werkhoudingen aanvaardbaar zijn of niet. Het doel is om gezondheidsrisico’s door ongunstige houdingen te vermijden.

Het WHI bekijkt per taak de werkhoudingen, waarbij er weinig kracht wordt uitgeoefend (< 1 kg). Voorbeelden zijn het inpakken van fruit, wassen door verpleegkundigen, gebitscontrole door tandarts, enz. Voor computerwerk is deze methode niet geschikt.

Op basis van hoe lang een houding per dag voorkomt en eventueel de frequentie en de duur, volgt een beoordeling volgens het stoplichtmodel.

Meer informatie op de website “fysiekebelastingbeoordelen.tno.nl” van TNO: Welkom bij het Werkhoudingeninstrument (WHI)