Kunnen diagnostische antigeentesten de overdracht van COVID-19 op het werk helpen beheersen?

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de krachten gebundeld met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) om het gebruik van diagnostische antigeensneltesten voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, in werksituaties te onderzoeken.

De bevindingen worden voorgesteld in een nieuw technisch rapport, dat een enquête bevat onder de focal points van EU-OSHA over het gebruik van antigeensneltesten op de werkplek.

Uit het rapport blijkt dat antigeensneltesten kunnen helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan in binnenruimten waar het risico groot is. Het rapport onderstreept dat het testen niet de andere veiligheids- en gezondheidsmaatregelen kunnen vervangen en als aanvulling daarop moeten worden gebruikt.

Ook wordt benadrukt dat het belangrijk is werkgevers, werknemers, de instanties voor veiligheid en gezondheid op het werk en voor de volksgezondheid en de bedrijfsgeneeskundige diensten te betrekken bij de ontwikkeling van een teststrategie voor de werkplek voordat deze wordt ingevoerd.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: