Mini veiligheidsvormingen van Volta

Volta, de paritaire sectororganisatie voor het PSC 149.01, heeft op een ludieke manier over 4 onderwerpen een mini-vorming uitgewerkt.

Een mini-vorming is een opleiding van een half uur tot maximum een uur waarin het leren van elkaar door ervaringen centraal staat. Via intervisie, discussie en het delen van ervaringen leren de deelnemers van elkaar.

Elke mini-vorming bestaat uit een draaiboek, achtergrondinformatie en een korte film die op een ludieke manier het thema weergeeft.

De minivormingen kunnen worden gedownload op de website van Volta: Mini-vormingen.

Er zijn 4 onderwerpen:

Later zijn er de volgende onderwerpen bijgekomen:

Volta

Volta is ontstaan uit de samenwerking van Vormelek, Tecnolec en het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ). Het is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01 en wordt bestuurd door de sociale partners. Het garandeert een correcte en stipte uitbetaling van de aanvullende vergoedingen, premies en het aanvullend sectorpensioen, geeft opleidingen en advies, organiseert infoavonden over de meest recente innovatieve topics en is een kenniscentrum.

Meer informatie

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen >: Elektrische installaties en AREI