OiRA-infographic over de vier stappen van een risicobeoordeling

Een nieuwe infographic die is gemaakt in het kader van het OiRA-project, de risicobeoordelingstool van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), is nu beschikbaar in het Engels.

De infographic “Risk assessment with OiRA in 4 steps” (Risicobeoordeling met OiRA in vier stappen) geeft een visueel aantrekkelijke beschrijving van de vier stappen in het risicobeoordelingsproces, vanaf de voorbereiding over de identificatie en evaluatie van risico's tot het opstellen van een actieplan en het aanmaken van een verslag. Later dit jaar volgt ook nog een video die is gebaseerd op de illustratie.

De infographic is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Risk assessment with OiRA in 4 steps.

Dit is de tweede infographic die is gemaakt in het kader van het OiRA-project en de OiRA-promotietoolkit. De vorige infographic “OiRA in facts and figures” (OiRA in feiten en cijfers), die in juni is gepubliceerd, geeft belangrijke OiRA-gerelateerde informatie waarmee het nut, de relevantie en de impact van de tools worden onderstreept aan de hand van statistieken over de ontwikkeling, het gebruik en de mate waarin de gebruikers tevreden zijn.

Meer informatie over het OiRA-project op de website van OiRA: