OiRA risicoanalyse tool voor kleine bouwondernemingen

Om de kleine bouwbedrijven toe te laten op een eenvoudige en effectieve manier een risicoanalyse uit te voeren, is er een nieuwe ‘Online Interactive Risk Assessment’ (OiRA) tool voor de bouwsector uitgewerkt. Op 10 november 2015 hebben de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) die tool voorgesteld.

OiRA bouw

Voor elk type activiteit vindt u in de ‘OiRA bouw’ tool:

  • adviezen
  • aanvullende informatie
  • referenties naar de reglementering
  • voorstellen voor oplossingen.

Na het doorlopen van de activiteiten van het bedrijf en de eraan verbonden risico’s, stelt de tool een document met concrete actiepunten op die u als werkgever kunt aanwenden voor de preventiemaatregelen om de risico’s binnen uw bedrijf uit te schakelen of te verminderen.

Het hulpmiddel is gratis online beschikbaar als u zich eerst laat registreren op de website van OiRA: https://client.oiraproject.eu/be/construction/oira-bouw-sector

OiRA bouw kwam tot stand door een intense samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, navb-cnac Constructiv, FOD WASO en Prevent.

Meer info