OSHwiki-artikel over het gebruik van sociale media voor de promotie van veiligheid en gezondheid op het werk

Hoe kunnen sociale media ons helpen om het bewustzijn over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) te vergroten? Wat zijn de belangrijkste regels bij het gebruik van sociale media voor VGW-doeleinden.

Een OSHwiki-artikel van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) leidt de lezer door de belangrijkste principes bij het communiceren over werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsonderwerpen met een doelgroep via sociale media.

Het artikel is beschikbaar in het Engels op de OSHwiki-website: The use of social media for information transfer regarding occupational safety and health.

OSHwiki is een op samenwerking gebaseerde online-encyclopedie van EU-OSHA met correcte en betrouwbare informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (in het Engels ‘Occupational Safety and Health’, afgekort als OSH).