Praktische materialen voor een inclusievere en gezondere werkvloer

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ondersteunt Chrodis Plus, een initiatief van de Europese Unie (EU) om de werkvloer inclusiever te maken en het arbeidsvermogen van werknemers met chronische aandoeningen te vergroten.

In het kader van dit initiatief is er een werkpakket op het gebied van arbeid en chronische aandoeningen geïntroduceerd. Dit pakket bevat twee onderdelen: een opleidingstool voor managers en een toolkit voor werkplekken.

De trainingstool voor managers is bedoeld om mensen bewuster te maken van de voordelen van inclusie en goede begeleiding van medewerkers die te kampen hebben met of het risico lopen op chronische gezondheidsproblemen op de werkvloer.

De toolkit voor werkplekken, die tevens dienstdoet als checklist en ideeënmotor, vergemakkelijkt het nemen van concrete en haalbare maatregelen om een gezondheidsbevorderende werkplek te creëren. De toolkit bevat daarnaast adviezen over ergonomie en het vermijden van langdurig zitten, en een casestudy over pijn in de onderrug.

Het werkpakket van Chrodis Plus op het gebied van chronische aandoeningen en werk is ontwikkeld door 18 partners uit 11 EU-landen en is medegefinancierd door de Europese Commissie.

Meer info in het Engels over het werkpakket van Chrodis Plus voor chronische aandoeningen en werk, op de website van: