Praktische tools voor brandpreventie

De Prebes Werkgroep Documenten reikt praktische tools aan voor het beheer van de brandpreventie. Het gaat om 25 documenten in het kader van de blusmiddelen.

De meeste blusmiddelen moeten, naast de wettelijk periodieke controles, ook periodiek visueel worden nagezien door een bevoegd persoon die de werkgever heeft aangeduid. Voor een groot aantal blusmiddelen is dit om de 3 maanden.

De 25 documenten zijn uitgewerkt voor:

  • de inventarisatie: een sjabloon voor het opmaken van een inventarislijst van alle aanwezige blusmiddelen;
  • de wettelijke controles en visuele inspecties: een sjabloon voor de opvolging van de wettelijke controles en de visuele inspecties van de blusmiddelen;
  • de organisatorische maatregelen: 12 checklists voor het opzoeken van de te nemen organisatorische maatregelen i.v.m. de verschillende blusmiddelen;
  • de visuele controles: 11 checklists als hulpmiddel voor het uitvoeren van de visuele controles van de verschillende blusmiddelen.

De documenten staan op Wikiprebia:

  1. surf naar www.prebes.be;
  2. aanmelden bij “Mijn Prebes”;
  3. klik op WikiPrebia;
  4. klik op: Nuttige documenten – Prebes Werkgroep Documenten;
  5. met de zoekfunctie “ctrl + f” het woord ‘brand’ in het zoekkader intypen: alle documenten met het woord brand in de titel worden opgelicht.