Richtsnoeren voor veiligheids- en gezondheidssignalering in het kader van Richtlijn 92/58/EEC

Het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats (ACSH) heeft een publicatie met richtsnoeren voor veiligheids- en gezondheidssignalering uitgebracht. De Richtsnoeren verduidelijken het verband tussen de Europese Richtlijn 92/58/EEC en de huidige normen van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

De richtsnoeren leggen een aantal juridische aspecten van Richtlijn 92/58/EEC uit en bepalen de minimumvereisten voor signaleringsborden die informatie over veiligheid en gezondheid op het werk geven.

Daarnaast worden de verplichtingen van werkgevers op het vlak van veiligheids- en gezondheidssignalering beschreven en wordt een vergelijking gemaakt van ISO-veiligheidspictogrammen en deze in Richtlijn 92/58/EEC.

De publicatie is beschikbaar in het Engels via de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA): Non-binding Guidelines Regarding Directive 92/58/EEC - Safety and/or health signs at work.

Meer informatie over veiligheids- en gezondheidssignalering op deze BeSWIC website, in de rubriek Regelgeving > Veiligheids- en gezondheidssignalering.

(Bron: EU-OSHA News – Januari 2022: Non-binding Guidelines Regarding Directive 92/58/EEC - Safety and health signs at work)