Safety first: veiligheid op de werkvloer voor leerkrachten van de elektrotechnische sector

Op de website www.stroomopwaarts.be vinden leerkrachten en begeleiders gratis promo- en educatief materiaal voor het elektrotechnisch onderwijs. Dit is een initiatief van Volta, de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01.

Op de website van Volta (www.volta-org.be), de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01, kunnen leerkrachten en begeleiders gratis promo- en educatief materiaal voor het elektrotechnisch onderwijs terugvinden. Eén hulpmiddel is de gids “Safety First”. Hij kan worden gedownload op de website van Volta: Safety first - praktische gids - downloads.

Volta

Volta werkt aan een sterke omkadering van de opleiding tot en het beroep van elektrotechnicus.

De sociale partners, zijnde de werknemersorganisaties (ACV-CSC METEA, ABVV-Metaal en MWB-FGTB) en de werkgeversorganisaties (Eloya, Fedelec, FEE en Nelectra) zijn vragende partij voor meer aandacht voor de instroom in opleiding en beroep. Zij hebben o.a. de Elektroclub, WATT’s Up en Stroom-Opwaarts opgericht om hun ambities waar te maken.

Met Electro Brain organiseert de sector ook jaarlijks een proef voor jongeren/cursisten in een elektrotechnische opleiding waar ze kunnen nagaan of ze voorbereid zijn op het bedrijfsleven.

Volta heeft naast bovenstaande gids ook nog volgende instrumenten ontwikkeld:

Leren uit ongevallen

Op deze BeSWIC website zijn er ook fiches van lessen uit arbeidsongevallen beschikbaar. Twee ongevallen hebben te maken elektrisering. Die ongevallen kunnen worden gedownload in de rubriek Thema's > Arbeidsongevallen > Lessen uit arbeidsongevallen.

Publicaties

Rond elektrische risico’s zijn er ook enkele publicaties:

Ook de Napofilm over elektrische risico’s kunnen voor didactische doeleinden gebruikt worden.

Artikels op BeSWIC over elektrische risico’s

Fondsen voor bestaanszekerheid

Meer informatie over de fondsen en de lijsten van de fondsen zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Thema's > Sociaal overleg > Fondsen voor Bestaanszekerheid.