Spier- en skeletaandoeningen: hulpmiddelen voor groepsgesprekken op de werkplek

Twee toolkits om de problematiek van aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek aan te pakken zijn nu in meerdere talen beschikbaar en kunnen gecombineerd gebruikt worden.

Conversation starters

De “conversation starters” kunnen groepsgesprekken over deze aandoeningen op de werkvloer of tijdens een opleiding vergemakkelijken. Deze tool bevat praktische richtsnoeren om het werknemers mogelijk te maken doelmatig met hun managers over een spier- of skeletaandoening te communiceren.

Download de tool op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk:

Napo-films

De toolkit “Inzicht in aandoeningen aan het bewegingsapparaat” maakt medewerkers en leveranciers aan de hand van 14 Napo-films bewust van onderwerpen, zoals een slechte houding, repetitieve handelingen, in een vroeg stadium herkennen van een spier- en skeletaandoening, hanteren van zware lasten en nog veel meer. Deze kit bevat ondersteunende richtsnoeren voor discussie-activiteiten en is ook geschikt om te gebruiken in lessen op beroepsopleidingen.

Meer info op de website van de Napo-films: