Technisch dossier ‘Evacuatieoefeningen’

De werkgever moet alle maatregelen treffen om zijn personeel te evacueren. Hij moet denken aan de opgelegde evacuatiewegen, maar hij moet zich ook vergewissen van de noodprocedures die in het interventie- en evacuatieplan van de onderneming of bedrijfsvestiging zijn opgenomen.

Meer info daarover staat in het technisch dossier ‘Evacuatieoefeningen’ op de website van de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding (ANPI): Een evacuatieoefening dat doe je niet zomaar!

(Bron: PreventNews - 27 maart 2018)