Update van de tool voor de vroegtijdige opsporing van burn-out

Het instrument voor vroegtijdige opsporing van burn-out van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) werd geactualiseerd en opgesplitst in 2 versies, één voor de arbeidsarts en één voor de huisarts.

Dit instrument is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Publicaties: