Veiligheid is alles gezien hebben: de gratis RiskReporter app van Wolters Kluwer

Het is belangrijk om iedereen op de werkvloer te betrekken in het veiliger maken van de werkplek, maar het is vaak moeilijk om mensen effectief mee te krijgen. Toch ziet men samen meer, en meer meldingen zorgen voor een veiliger bedrijf. Via de RiskReporter app kan men voortaan snel en gestructureerd gevaarlijke situaties melden.
  • Iedereen meldt snel en gemakkelijk een gevaarlijke situatie op de werkplek.
  • De medewerkers dragen actief bij aan hun eigen veiligheid.
  • Iedereen voelt zich betrokken en doet mee.

De RiskReporter-app, ontwikkeld door Wolters Kluwer, is gratis beschikbaar op de App Store en op Google Play.

Meer informatie is beschikbaar op de Verifield website van Wolters Kluwer: RiskReporter, gratis app.