Ventilatie tijdens de coronacrisis: informatievideo en sensibiliseringsfilmpje

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt vooral om de overdracht van virussen, zoals het coronavirus, te beperken.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft op haar website een informatievideo, die het woord geeft aan verschillende experten, en een sensibiliseringsfilmpje over ventilatie en het belang van een goede luchtkwaliteit geplaatst. De FOD Werkgelegenheid biedt ook een sensibiliseringsaffiche (PDF, 60 KB) om de bewustwording rond ventilatie op de werkvloer te vergroten.

Meer informatie over de ventilatie van lokalen is beschikbaar in deze toelichting op de website van de FOD Werkgelegenheid: Ventilatie tijdens de coronacrisis.