In de praktijk

Affiches over communicatie en participatie

Prevent biedt een aantal affiches rond het thema communicatie en participatie.
Jongeren

Gebruiksvriendelijke website voor de jobstudent

Preventie & Interim, de centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid, heeft voor de jobstudent een zeer bevattelijke website uitgebracht rond de risico’s die ze bij 10 verschillende sectoren kunnen tegenkomen.
Risicoanalyse

Risicometer om risico's in te schatten

Prevent biedt met de risicometer een gemakkelijk hulpmiddel voor comitéleden en alle werknemers om op de werkvloer risico's in te schatten...
Op de markt brengen van machines / Op de markt brengen van PBM

CE tool voor CE markeren van producten

Met de CE tool op de website “Euronorm.net” kan men eenvoudig vaststellen wat er op een product van toepassing is. De mappenstructuur per richtlijn geeft een overzicht van wat er nodig is om het product CE te markeren. Het gebruik van die tool is gratis, zonder dat er een abonnement aan is...
Brandpreventie

Praktische tools voor brandpreventie

De Prebes Werkgroep Documenten reikt praktische tools aan voor het beheer van de brandpreventie. Het gaat om 25 documenten in het kader van de blusmiddelen.
Jongeren
Bouw

Jobstudenten tewerkstellen op bouwwerven

Werkgevers van bouwbedrijven hebben verplichtingen inzake welzijn op het werk wanneer ze jobstudenten op hun werven willen tewerkstellen. ...