28 april 2021: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28.04.2021
De COVID-19-pandemie heeft geleid tot ongekende uitdagingen voor regeringen, werkgevers, werknemers en het grote publiek in verband met het SARS-CoV-2-virus en de vele gevolgen daarvan voor de arbeidswereld. De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk zal zich toespitsen op strategieën ter versterking van de nationale stelsels voor veiligheid en gezondheid op het werk om de huidige en toekomstige crises beter het hoofd te kunnen bieden, voortbouwend op de lessen die zijn geleerd en de ervaring die is opgedaan in de wereld van het werk.

De directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), Guy Ryder, en een panel van wereldleiders en hooggeplaatste vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties zullen perspectieven presenteren en laten zien hoe investeringen in veiligheid en gezondheid op het werk de infrastructuur op nationaal niveau kunnen versterken en deze voorbereiden op crises, zoals COVID-19 en andere soortgelijke gebeurtenissen.

Sinds zij begin 2020 een wereldwijde crisis is geworden, heeft de COVID-19-pandemie overal een diepe impact gehad. Het heeft gevolgen gehad voor bijna elk aspect van de arbeidswereld, met het risico van overdracht van het virus op de werkplek en het ontstaan van risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) als gevolg van maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken. De invoering van nieuwe werkregelingen, zoals bijvoorbeeld het wijdverbreide gebruik van telewerk, biedt veel mogelijkheden voor werknemers, maar brengt ook potentiële risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk met zich mee, waaronder psychosociale risico's en geweld.

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk van 2021 is gericht op het mobiliseren van de elementen van een VGW-systeem, zoals beschreven in het Verdrag nr. 187 ter bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk (2006). In het verslag dat ter gelegenheid van deze dag wordt gepubliceerd, wordt geanalyseerd hoe de huidige crisis aantoont hoe belangrijk het is de VGW-systemen, waaronder de bedrijfsgezondheidsdiensten, op nationaal en ondernemingsniveau te versterken.

De IAO zal deze gelegenheid aangrijpen om het bewustzijn te vergroten en de dialoog aan te moedigen over het belang van het opbouwen van en investeren in veerkrachtige VGW-systemen, voortbouwend op regionale en nationale initiatieven die al zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek te beperken en te voorkomen.