4e lijst van indicatieve grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia

24.02.2017
De nieuwe richtlijn 2017/164 van 31 januari 2017 van de Europese Commissie stelt een vierde lijst vast van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia. De richtlijn werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 1 februari 2017.

Raadpleeg de richtlijn op de EUR-Lex website: Richtlijn (EU) 2017/164.