5 waarschuwings- en sentinelsystemen om nieuwe werkgerelateerde ziekten op te sporen

01.03.2019
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een reeks artikels gepubliceerd over 5 diepgaande studies met betrekking tot waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor het opsporen, volgen en voorkomen van nieuwe werkgerelateerde ziekten.

In ieder artikel wordt er een ander systeem beschreven, inclusief:

  • de belangrijkste kenmerken;
  • de verslagleggingsmethoden;
  • de mechanismen om nieuwe werkgerelateerde ziekten en risico's op te sporen en om waarschuwingen in te stellen op verschillende niveaus;
  • de kosten die eraan verbonden zijn;
  • de manier waarop de verzamelde gegevens worden gebruikt om beleid en preventiestrategieën te onderbouwen.

Uit gesprekken met de belanghebbenden van deze systemen leren we meer over de achterliggende factoren van en belemmeringen voor de toepassing van de systemen, alsook over hoe de benadering van ieder systeem naar andere landen zou kunnen worden overgedragen.

De studies zijn gebaseerd op het verslag “Bewakings- en waarschuwingsbenaderingen om werkgerelateerde ziekten in de EU op te sporen”, waarin 12 verschillende benaderingen, achterliggende factoren en belemmeringen diepgaand worden geanalyseerd en aanbevelingen worden geformuleerd voor de toepassing van die systemen. Dit project toont aan hoe nuttig waarschuwings- en sentinelsystemen zijn als aanvulling op de reeds gebruikte instrumenten voor het monitoren van bekende beroepsziekten.

Meer info

De 5 artikels zijn beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA:

De bevindingen van de studies zijn samengevat in presentaties in het Engels die beschikbaar zijn op slideshare website:

Meer informatie over waarschuwings- en sentinelsystemen op de website van EU-OSHA: Waarschuwings- en sentinelsystemen in VGW.