50 pilootprojecten tegen burn-out krijgen een subsidie

08.01.2019
Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters kent een subsidie toe aan 50 projecten tegen burn-out. 47 projecten die door ondernemingen werden ingediend en 3 sectorale projecten krijgen een subsidie.

De sociale partners engageerden zich in het interprofessioneel akkoord 2017-18 om werk te maken van de aanpak van burn-out en werkten daarvoor een globaal kader uit binnen de Nationale Arbeidsraad. Minister Peeters voorzag in het verlengde daarvan een projectfinanciering van 8.000 euro per project dat gericht is op de primaire preventie van burn-out.

Van de meer dan 200 ingediende projectvoorstellen voor het verkrijgen van de subsidie, werden er 50 geselecteerd. De geselecteerde projecten gaan deze maand van start en zullen één jaar lopen. Zij zullen in 2020 worden geëvalueerd in overleg met de experten en de sociale partners en de goede voorbeelden zullen dan worden gepromoot.

Meer info daarover in dit persbericht op de website van Kris Peeters: Pilootproject tegen burn-out in 50 bedrijven.