60e verjaardag van de EU en veiligere en gezondere werkplekken in Europa

27.03.2017
Op 25 maart 2017 vieren we dat 60 jaar geleden het Verdrag van Rome werd ondertekend, een van de meest gedenkwaardige momenten in de geschiedenis van de Europese Unie. EU-leiders komen in Rome bijeen om deze verjaardag te vieren en de beschouwingen over de toekomst van de Europese Unie te ondersteunen.

De verdragen waarmee de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) werden opgericht, vormden ook het begin van een mondiale benadering van veiligheid en gezondheid op het werk. Het harmoniseren en verbeteren van arbeidsomstandigheden in samenwerking met regeringen en sociale partners is sindsdien een belangrijk onderdeel geweest van het Europese project.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft zich sinds zijn oprichting in 1994 toegelegd op het bevorderen van veiligere, gezondere en duurzamere werkplekken.

Meer informatie