Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en veilig en gezond werken in de landbouw: de uitdaging van biomechanische risicobeoordeling

18.02.2021
De landbouw is een sector met een hoog risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Door de gevarieerde aard van het werk is het maken van een risicobeoordeling niet eenvoudig.

In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt uiteengezet hoe de Italiaanse autoriteit voor arbeidsveiligheid (INAIL) heeft bijgedragen aan de standaardisering van de beoordeling van biomechanische risico’s door gebruik te maken van de "Occupational Repetitive Actions” (OCRA) checklist voor herhaalde bewegingen op het werk.

Eveneens wordt in kaart gebracht hoe gebruik gemaakt wordt van een nieuw ontwikkelde webtool om werknemers bewust te maken van risico’s, zoals herhaalde bewegingen van de armen en handen bij de fruitoogst.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: