Aangepaste regelgeving voor straalbewerking en ontzanding

23.07.2019
Het koninklijk besluit van 17 juni 2019 dat op 22 juli 2019 werd gepubliceerd, schaft het vergunningensysteem voor het uitvoeren van straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden in open lucht af. Droog zandstralen met korrels die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten, wordt volledig verboden.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk die betrekking hebben op straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden.