Aannemers van spoorwegwerken lanceren 3 nieuwe affiches in het kader van de campagne “Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!”

05.11.2018
De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) lanceerde, samen met de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en Constructiv, haar preventiecampagne 2017-2018. Met 4 affiches probeerde de campagne met de figuur Max de medewerkers te wijzen op de risico’s waaraan ze blootstaan.