Aanpassing van de codex met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen