Aanpassing van de lijst van grenswaarden voor beroepsblootstelling aan chemische agentia

03.10.2018
Op 3 oktober 2018 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 2 september 2018 die de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia aanpast.