Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

21.01.2020
Een nieuw koninklijk besluit van 12 januari 2020 wijzigt de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia en enkele bepalingen met betrekking tot kristallijn siliciumdioxide.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia.