ABVV enquête over stress en arbeidsomstandigheden

30.10.2019
Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) houdt een enquête over de werkomstandigheden in navolging van haar vroegere enquêtes in 2013, 2014 en 2017.

De nieuwe enquête bevat naast vragen over flexibiliteit, stress en evenwicht werk-privé, ook vragen over mobiliteit, loon, nieuwe vormen van werkorganisatie, vorming …

Neem deel aan deze enquête

Met uw medewerking kan de evolutie van de resultaten sinds 2014 in kaart worden gebracht. Het duurt ongeveer 10 minuten om deze enquête in te vullen. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en uw anonimiteit en privacy blijven steeds gegarandeerd.

Vul de enquête in: ABVV-enquête : Modern Times 2019.

Meer info

Op de website van het ABVV:

Artikel “Eerste hulp bij technostress op de productievloer