Altijd en overal werken en de effecten ervan op de arbeidswereld

09.03.2017
Een gezamenlijk rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) vormt de synthese van de resultaten van de nationale studies uit 15 landen, alsook van de Europese Enquête naar de Arbeidsomstandigheden, over de effecten op de arbeidswereld waarmee rekening moet worden gehouden bij het telewerken en het ICT-mobiel werken (T/ICTM).

De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën hebben in de 21e eeuw een revolutie op het werk en in het dagelijks leven teweeg gebracht. De constante bereikbaarheid die de nieuwe apparaten bieden opent de mogelijkheid om op elk moment en vanaf vrijwel elke locatie arbeid te verrichten.

Het rapport toont aan dat de nieuwe arbeidsregelingen in de meeste landen in de lift zitten. De positieve effecten van T/ICTM zijn meestal een kortere pendeltijd, meer autonomie op het stuk van de arbeidstijd, een beter algemeen evenwicht tussen werk en privéleven en een hogere productiviteit. De ermee samenhangende nadelen zijn onder meer een neiging om meer uren te werken, interferentie tussen werk en privéleven en een intensivering van de arbeid, wat kan leiden tot meer stress met negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Die ambigue en zelfs tegenstrijdige effecten van T/ICTM op de arbeidsomstandigheden vormen thans een reëel voorbeeld van de uitdagingen voor het arbeidsleven in de toekomst. Op basis van de bevindingen worden een reeks beleidssuggesties ter verbetering van T/ICTM aangereikt.

Het rapport is beschikbaar in het Engels op de website van Eurofound: Working anytime, anywhere: The effects on the world of work.