Animatiefilms MSA

14.12.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn de belangrijkste oorzaak van afwezigheid op het werk in België. Maar wat zijn MSA? En wat kunt u eraan doen? Ontdek een 5-stappenplan voor een duurzame en doeltreffende preventie van MSA en hoe dit in de praktijk kan toegepast worden, aan de hand van 3 animatiefilms die de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) hiervoor ontwikkelde.

Op het werk kunnen bepaalde werkzaamheden of taken aan de basis liggen van klachten ter hoogte van de musculoskeletale structuren. Deze problemen (lage rugpijn, tendinitis...) worden aangeduid met de term musculoskeletale aandoeningen (MSA) en ze kunnen het hele lichaam treffen: de rug, de nek, de bovenste en de onderste ledematen, …

Een duurzame strategie voor de preventie van MSA moet verschillende stappen omvatten. Het is belangrijk om bij alle stappen alle actoren van de onderneming te betrekken, te beginnen met de hiërarchische lijn en de werknemers. Door hun knowhow over hun werk, zijn ze geschikt om tijdens alle 5 stappen de nodige initiatieven te nemen:

  1. Aftasten.
  2. Een risicoanalyse uitvoeren.
  3. Een actieplan opmaken.
  4. Dit plan uitwerken.
  5. Het actieplan evalueren.

Afhankelijk van de complexiteit van de moeilijkheden die zich voordoen, zijn externe deskundigen beschikbaar om ondersteuning te bieden. Het is belangrijk om de resultaten van alle stappen op de werkvloer bekend te maken.

De films zijn beschikbaar op de het Youtube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: MSA.