AP Hogeschool Antwerpen neemt het PVI over

24.04.2020
Het provinciebestuur van Antwerpen ging op zoek ging naar een partner voor het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI). Na een uitgebreide marktbevraging werd gekozen voor AP Hogeschool Antwerpen. Het PVI verhuist dus van de Provincie Antwerpen naar de AP Hogeschool.

De activiteiten van het PVI zullen geïntegreerd worden binnen de AP Hogeschool Antwerpen. Het AP wil het PVI verder laten uitgroeien tot een onderzoeks- en expertisecentrum in het domein van welzijn op het werk. De volledige overname van het PVI biedt AP het perspectief op extra expertise, een breed netwerk en een uitdagende leeromgeving voor nieuwe doelgroepen.

De combinatie van AP en PVI maakt het mogelijk om een dynamisch opleidingsaanbod aan te bieden dat performant en relevant is voor zowel student als bedrijven en hun medewerkers. Daarnaast sluit het aanbod van het PVI voor basis- en secundaire scholen aan bij het aanbod van AP voor scholen.

De effectieve datum van overdracht is nog niet exact bepaald, maar zal liggen tussen 1 september 2020 en 1 januari 2021. Het PVI blijft gehuisvest in de Boomgaardstraat en zal op termijn verhuizen naar de campus Spoor Noord.

(bron: PVI-wijzer, 24 april 2020)