Arbeidsgerelateerde letsels en ziekten kosten de EU elk jaar zo'n 476 miljard euro

08.09.2017
De economische argumenten voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) klinken sterker dan ooit. Uit nieuwe ramingen van het project rond de kosten en baten van VGW blijkt dat arbeidsgerelateerde letsels en ziekten de Europese Unie (EU) elk jaar zo'n 476 miljard euro kosten. De kosten van arbeidsgerelateerde kanker alleen al bedragen 119,5 miljard.

Samen met de Internationale Arbeidsorganisatie en andere partners ontwikkelt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in het kader van dat project een model waarmee de economische kosten van ondoeltreffende of ontbrekende VGW-maatregelen bij benadering kunnen worden berekend.

Met het model kan de maatschappelijke last op een alomvattende manier worden gemeten. Zo kunnen beleidsmakers de resultaten gebruiken om een beter zicht te krijgen op de economische impact van een gebrekkige veiligheid en gezondheid op het werk.

De meest recente bevindingen van het project en een interactieve datavisualisatietool werden voorgesteld op het XXIe Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op het werk in Singapore.

Meer informatie daarover op de website van EU-OSHA: