Arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: prevalentie, kosten en demografische ontwikkelingen in de EU

07.01.2020
In het algemene overzichtsverslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de samenvatting daarvan wordt bekeken welke invloed spier- en skeletaandoeningen hebben op de Europese beroepsbevolking, de samenleving en de economie.

Deze publicaties maken deel uit van een grootschalig project van EU-OSHA dat is gericht op het analyseren van nationale en Europese gegevens over deze aandoeningen, de effecten daarvan op gezondheid en werk, de risicofactoren en preventie- en herintegratiemaatregelen.

Deze diepgaande analyse wijst op de noodzaak van een geïntegreerde aanpak ter voorkoming van arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen, waardoor miljoenen werknemers getroffen worden en die werkgevers miljarden euro’s kosten.

Meer info op de website van EU-OSHA: