Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

08.05.2018
De 14e editie van de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk is onderdeel van de campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019 “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” en heeft tot doel organisaties die de risico's in verband met gevaarlijke stoffen op het werk actief beheersen te onderscheiden. Deelnemen kan nog tot 14 december 2018.

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek worden georganiseerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in samenwerking met de lidstaten van de Europese Unie om buitengewone en innoverende bijdragen aan veiligheid en gezondheid op het werk te onderscheiden. De awards dienen ook als platform voor het delen en het bevorderen van goede praktijken in Europa.

In de editie 2018-2019 moeten de voorbeelden met name blijk geven van een holistische aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en daadwerkelijke verbeteringen in het gebruik van en het omgaan met gevaarlijke stoffen waardoor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. De onafhankelijke, tripartiete jury let er hierbij ook op of de maatregelen duurzaam zijn en ook elders kunnen worden toegepast. 

Hoe kunt u deelnemen?

EU-OSHA verwelkomt inzendingen van alle belanghebbende organisaties en personen in heel Europa, evenals van tussenpersonen/vertegenwoordigers, zoals de sociale partners, vakmensen en deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid, en adviseurs op het gebied van VGW op werkplekniveau.

Voor meer informatie over de wedstrijd, raadpleeg op de campagnewebsite de flyer over de awards voor goede praktijken.

Download op de website van EU-OSHA het inzendingsformulier (DOC, 512 KB) .

In België kan men tot en met 14 december 2018 goede praktijkvoorbeelden inzenden.

Alle inzendingen worden eerst op nationaal niveau beoordeeld door een tripartiet netwerk. Vervolgens wordt een selectie van nationale winnaars genomineerd voor deelname aan de pan-Europese wedstrijd.

Als u twijfels of vragen hebt, neem dan contact op met het focal point van EU-OSHA in België:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
België
Contactpersoon: Frank DEHASQUE, tel: +32 022334228, e-mailadres: focalpoint@werk.belgie.be

Bekijk de voorbeelden die in de campagne 2016-2017 met een award zijn bekroond of een eervolle vermelding hebben gekregen op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties > Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2016-2017.