Bedrijfsartsen kunnen zelf nieuwe beroepsrisico’s melden

12.04.2017
Het nieuwe online loket SIGNAAL van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) geeft bedrijfsartsen de mogelijkheid om nieuwe gezondheidsrisico’s te melden waarvan ze vermoeden dat ze arbeidsgerelateerd zijn.

Door de constante evolutie op de arbeidsmarkt en die van de arbeidsomstandigheden, ontstaan er nieuwe gezondheidsrisico’s op de werkvloer en eventueel ook nieuwe beroepsziekten. In de praktijk krijgen bedrijfsartsen te maken met klachten waarvan we nu nog niet weten of er een band is met het uitgevoerde werk.

Fedris wil, in samenwerking met de KU Leuven, een nieuw online loket lanceren waar (bedrijfs)artsen melding kunnen maken van hun vermoedens van een band tussen een bepaalde klacht en een blootstelling en/of een toestand op het werk. Ze kunnen daarbij ondersteuning krijgen van een aantal experten.

Die vermoedens kunnen de artsen melden via het online loket SIGNAAL: www.mysignal.be. Het project heeft financiële ondersteuning gekregen van de federale regering, omdat nieuwe beroepsziekten actief opsporen één van de doelstellingen van Fedris is.

Met het online loket SIGNAAL wil Fedris de mogelijkheid bieden om eventuele nieuwe arbeidsgerelateerde klachten in een vroegtijdig stadium te melden aan een team van specialisten op het vlak van beroepsziekten. Zij kunnen dan een studie van de wetenschappelijke literatuur daarover uitvoeren.

Het melden van een klacht via SIGNAAL is anoniem. Dat is een duidelijk verschil met de verplichte aangifte van een mogelijke beroepsziekte door de preventieadviseur-bedrijfsarts. Bij dit laatste gaat het om de aangifte van de toestand van één bepaalde werknemer. Met het akkoord van de werknemer zal Fedris vervolgens een procedure opstarten in het domein van de erkende beroepsziekten.

Via SIGNAAL wil Fedris bedrijfsartsen helpen bij het opsporen van nieuwe gezondheidsrisco’s voor werknemers en hen feedback geven over hun melding. Het uiteindelijke doel van SIGNAAL is om zich uit te spreken over een mogelijke band tussen een bepaald werk en een bepaalde ziekte. SIGNAAL zal dus niet melden of een bepaalde ziekte moet worden erkend als beroepsziekte.

Bron: Fedris Nieuwsbrief

Meer info