Beleidsnota van EU-OSHA over digitale technologie en VGW in de land- en bosbouw

01.12.2021
Een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat in op de mogelijkheden die digitale technologie biedt om de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de land- en bosbouwsector te verbeteren. Ook de risico’s die kunnen ontstaan bij een ongeleide invoering van digitale toepassingen komen in de nota aan bod.

Nieuwe technologieën als oogstrobots, machines die onkruid verdelgen met een laser en automatische irrigatiesystemen veranderen de land- en bosbouwpraktijken ingrijpend. Het is belangrijk dat risicobeoordelingen daarmee gelijke tred houden.

Digitalisering zorgt voor minder handmatig werk – en daarmee minder gezondheidsproblemen als spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) – maar brengt ook problemen met zich mee, zoals meer eentonig en eenzaam werk.

Meer info

(Bron: Occupational Safety and Health News - november 2021: Land- en bosbouw: de gevolgen van digitale technologie voor de veiligheid en gezondheid van werknemers)