Beleidsnota van Eurofound over chronische gezondheidsproblemen op de werkplek

06.01.2020
De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een beleidsnota gepubliceerd over hoe men chronische gezondheidsproblemen op de werkplek kan aanpakken.

Het aantal werknemers met chronische gezondheidsproblemen neemt toe in de Europese Unie (EU). Hoewel sommige mensen met die problemen niet meer verder kunnen werken, kunnen en willen velen dit nog doen als de werkplek aan hun noden is aangepast. Handhaving van de arbeidsparticipatie is een belangrijk punt voor de beleidsmakers in de context van vergrijzing en een dalende bevolking in de arbeidsactieve leeftijd.

Deze beleidsnota onderzoekt op de werkplekken in de EU de prevalentie van chronische ziekten, de impact ervan op het arbeidsvermogen, de mate waarin men werkplekken aanpast voor werknemers met een chronische ziekten en het effect daarvan op de kwaliteit van de baan. De nota stelt vast dat de meeste werknemers met een chronische ziekte waardoor hun vermogen om te werken wordt beperkt, geen aanpassing van hun werkplek krijgen. Nochtans kunnen dergelijke aanpassingen een positief effect hebben op de kwaliteit en de duurzaamheid van het werk.

De beleidsnota staat op de website van Eurofound, in het Engels: How to respond to chronic health problems in the workplace?