Beleidsnota van Eurofound over integratie en werkomstandigheden van werknemers van buitenlandse oorsprong

09.01.2020
De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een beleidsnota gepubliceerd over hoe de geboorteplaats van de werknemer een invloed heeft op zijn werkplek.

Werkgelegenheidsstatistieken tonen aan dat een buitenlandse achtergrond van invloed is op de werkgelegenheidsperspectieven van mensen. Er is echter minder bekend over het soort banen dat werknemers met een buitenlandse achtergrond hebben en hun arbeidsomstandigheden. Deze beleidsnota behandelt deze thematiek.

De nota vergelijkt de ervaring van werknemers met een buitenlandse achtergrond met die van autochtone werknemers. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de ervaringen van migranten van de eerste en tweede generatie en die van vrouwen en mannen.

Het blijkt dat een buitenlandse achtergrond een negatief effect kan hebben op zowel de integratie op de arbeidsmarkt als op de arbeidsomstandigheden. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen verschillende groepen migranten. De bevindingen onderstrepen de duidelijke behoefte aan een genuanceerde benadering van de beleidsvorming om een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt te waarborgen voor werknemers met een buitenlandse achtergrond.

De beleidsnota in het Engels staat op de website van Eurofound: How your birthplace affects your workplace.