België ratificeert de verdragen 167 en 175 van de IAO

13.06.2016
Op 8 juni 2016 heeft de Belgische regering de akten van bekrachtiging neergelegd van het verdrag nr. 167 over de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid en het verdrag nr. 175 over het deeltijds werk. België heeft nu 108 verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en één protocol geratificeerd.

Verdrag nr. 167

De bouwsector is één van de drie gevaarlijkste arbeidssectoren. Verdrag nr. 167 heeft tot doel verwondingen, ziektes en overlijdens te voorkomen die te wijten zijn aan het werk in de bouwsector door de principes van het verdrag nr. 155 over de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, die al door België werd geratificeerd, toe te passen op de specifieke risico’s en gevaren van deze sector.

Verdrag 167 regelt de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en is ook van toepassing op de zelfstandige werknemers in de bouwsector.

Het verdrag is beschikbaar op de website van de IAO:

Verdrag nr. 175

Verdrag nr. 175 heeft tot doel de bescherming van de deeltijdse werknemers te waarborgen, meer bepaald op het vlak van het recht inzake organisatie en collectief overleg, discriminatie bij tewerkstelling, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.

Dat verdrag biedt de deeltijdse werknemers de rechten van de voltijdse werknemers of proportionele rechten. België telt meer dan 1 miljoen deeltijdse werknemers, wat neerkomt op 27% van alle Belgische arbeidskrachten. Deze werknemers verdienen dezelfde bescherming als de voltijdse werknemers.

Het verdrag is beschikbaar op de website van de IAO: