Belgische uitzendkrachten tweemaal meer blootgesteld aan arbeidsongevallen

26.04.2019
Uit een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) blijkt dat uitzendkrachten en tijdelijke arbeidskrachten in België tweemaal meer risico op een arbeidsongeval lopen dan de bedienden in vaste loondienst.

Volgens de IAO worden de tijdelijke arbeidskrachten vaak aangeworven om gevaarlijke taken uit te voeren die de bedienden in vaste loondienst weigeren. Deze arbeidskrachten zijn jong en onervaren en hebben vaak minder toegang tot opleiding die cruciaal is om ongevallen te voorkomen.

De IAO wijst er ook op dat personen die een niet-gekozen tijdelijk of deeltijds werk uitvoeren, vaker onderworpen zijn aan stress en te maken hebben met een gevoel van werkonzekerheid. Ze zijn ook meer blootgesteld aan geweld en pesterijen, met inbegrip van ongewenst seksueel gedrag.

Elk jaar verliezen wereldwijd 2,78 miljoen werknemers het leven en 374 miljoen werknemers raken gewond of worden ziek omwille van een arbeidsongeval. De verloren werkdagen maken bijna 4 % uit van het BBP op wereldvlak en zelfs 6% van het BBP in sommige landen. Het verslag van de IAO stelt ook dat de nieuwe arbeidspraktijken, de demografie, de technologie en het klimaat nieuwe uitdagingen zijn voor de veiligheid en de gezondheid op het werk.

Psychosociale risico's, arbeidsgerelateerde stress, kankers en niet-overdraagbare ziektes (meer bepaald hart- en ademhalingsziektes) vormen een grote uitdaging. De ziektes zijn overigens de oorzaak van de meeste arbeidsgerelateerde sterfgevallen, met 86,3 % van het totale aantal gevallen.

(Bron: La Libre Belgique, 19 avril 2019)

Meer info

Raadpleeg op de website van de IAO: