Bepaalde notificatieverplichtingen aan inspectie worden afgeschaft

01.03.2018
Het koninklijk besluit van 7 februari 2018 schaft een aantal notificatieverplichtingen af van de werkgever aan de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht voor het Welzijn op het Werk. Dat KB is gepubliceerd op 26 februari 2018 en treedt in werking op 8 maart 2018.

Meer informatie daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Opheffing van een aantal notificatieverplichtingen aan de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk.