Beroepsgerelateerde kankers, een prioriteit voor Europa

18.01.2017
De Europese Commissie heeft voorgesteld om grenswaarden vast te stellen voor zeven kankerverwekkende stoffen. De Commissie heeft een gids gepubliceerd ten behoeve van de werkgevers met praktische adviezen om hen te helpen bij het uitvoeren van risicoanalyses.

Zeven kankerverwekkende stoffen

In mei 2016 stelde de Commissie een eerste lijst van dertien kankerverwekkende stoffen samen. Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Marianne Thyssen, voorgesteld om voor zeven stoffen op de werkplek grenswaarden op te stellen:

  • epichloorhydrine, waaraan de werknemers uit de scheikundige nijverheid of de papierproductie worden blootgesteld en dat longkanker kan veroorzaken;
  • dibromide of dichloride-ethyleen, dat in de scheikundige en de farmaceutische nijverheid wordt gebruikt;
  • dichloride-ethyleen, dat in de scheikundige nijverheid wordt gebruikt;
  • methyleendianiline, dat voor de productie van carbonschuimen wordt gebruikt en waaraan lever- of schildklierkanker wordt toegeschreven;
  • trichloorethyleen, dat in de scheikundige nijverheid wordt gebruikt en dat lever- en nierkanker veroorzaakt;
  • mengsels voor het vloeibaar maken of vergassen van steenkolen of de productie van zink, die allergische reacties van de huid veroorzaken;
  • motorolie die voor de smering wordt hergebruikt en waaraan huidkankers worden toegeschreven.

Deze voorstellen zijn nog maar een aanzet. Zij zullen uiteraard nog moeten worden aangenomen en geamendeerd door de Europese Raad en het Europees Parlement en door de lidstaten ten uitvoer worden gelegd.

Duidelijke, gemoderniseerde en toegepaste regels

"Vandaag presenteren wij een duidelijk actieplan voor veiligheid en gezondheid op het werk van de eenentwintigste eeuw, met duidelijke , gemoderniseerde en daadwerkelijk in de praktijk toegepaste regels," zei Marianne Thyssen. "Wij voeren uit waartoe wij ons geëngageerd hadden in de strijd tegen werk-gerelateerde kankers, door in te zetten op de blootstelling aan zeven kankerverwekkende chemische agentia, wat het mogelijk moet maken om de bescherming van zo'n vier miljoen werknemers in Europa te verbeteren."

In haar streven om de wetgeving en het Europees beleid op het stuk van de gezondheid en veiligheid op het werk te moderniseren, legt de Commissie de klemtoon op drie prioriteiten. De eerste uitdaging is een antwoord geven op de problematiek van de beroepsgerelateerde kankers; vandaar dit voorstel om de richtlijn over kankerverwekkende en mutagene agentia te wijzigen.

Het is zo dat kanker de belangrijkste bedreiging vormt voor de gezondheid op de werkplek. In de Europese Unie veroorzaakt deze ziekte meer dan de helft van de overlijdens ten gevolge van beroepsziekten.

De Commissie wil ook binnen de twee jaar een programma opstarten en ten uitvoer leggen voor het verwijderen of het bijwerken van de voorbijgestreefde bepalingen in sommige richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid op het werk.

Een gids voor KMO’s

De Commissie wil met name de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en micro-ondernemingen helpen om te voldoen aan de regels inzake gezondheid en veiligheid. Hiertoe is een praktische gids gepubliceerd voor de werkgevers met praktische adviezen om de risicoanalyse te vergemakkelijken en ze doeltreffender te maken.

De gids is in het Engels beschikbaar op de website van de Europese Commissie: Health and safety at work is everybody’s business - Practical guidance for employers.

Meer informatie

Nieuwsbericht op de website van de Europese Commissie: