Brochure voor preventie van MSA

29.08.2017
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een algemene informatiebrochure uitgegeven over de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA).

Die gids heeft drie doelstellingen:

  • de werking van het musculoskeletaal apparaat ontdekken;
  • begrijpen hoe dat kan worden aangetast;
  • aangepaste oplossingen aanreiken om de ontwikkeling van MSA tegen te gaan.

De brochure richt zich naar preventieadviseurs en alle andere personen die bijkomende kennis zoeken over de problematiek van MSA en een preventiebeleid wensen op te starten in hun onderneming. Er worden ook argumenten aangereikt die ze kunnen gebruiken om hun gesprekspartners ervan te overtuigen om de rug en de ledematen te beschermen.

De brochure werd opgesteld door een team van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, op basis van gerealiseerd werk door het instituut Prevent.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Publicaties > Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) Algemene informatiebrochure.