Burn-out op de werkvloer: onderzoek van de gegevens en van de politieke antwoorden in de EU

03.10.2018
Op basis van nationale studies geeft een rapport van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) een inschatting van de omvang van burn-out bij de werknemers binnen de Europese Unie (EU). Het geeft eveneens een overzicht van de strategieën en van het beleid van de verschillende landen in verband met dat probleem, de deelname van de sociale partners aan het debat dat aan de gang is, alsook de preventieve acties die momenteel worden gevoerd.

De doelstelling van het rapport bestaat er in de eerste plaats in te bepalen of burn-out als een medische aandoening of een beroepsziekte moet worden beschouwd. Het onderzoekt vervolgens de bepalende elementen van de arbeid die worden geassocieerd met burn-out en het bestudeert de gevolgen van burn-out, met inbegrip van de psychosociale en fysieke factoren in verband met de arbeid, de intensiteit van de arbeid en de arbeidsorganisatie.

Het rapport is beschikbaar in het Engels op de website van Eurofound: Burnout in the workplace: A review of data and policy responses in the EU.