Campagnewebsite “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” gelanceerd

07.09.2023
Binnenkort start de nieuwe campagne “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). De campagne zal nagaan wat de gevolgen van de digitalisering voor werk en werkplekken zijn, en de daarmee samenhangende uitdagingen en kansen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De campagne zal daarnaast fungeren als een platform voor de uitwisseling van goede praktijken.

Eind augustus 2023 lanceerde EU-OSHA alvast de website van de campagne: Healthy Workplaces - Safe and healthy work in the digital age 2023-2025.

Op deze website kan men de uitvoerige bronnen en informatie rond deze campagne vinden en meer lezen over de risico’s en voordelen van digitalisering op het werk en hoe de veiligheid en de gezondheid van werknemers kunnen worden gewaarborgd.

De campagne zal in de periode 2023-2025 worden opgezet rond vijf prioritaire gebieden:

  • digitaalplatformwerk;
  • geavanceerde robotica en artificiële intelligentie;
  • werken op afstand;
  • slimme digitale systemen;
  • werknemersbeheer via artificiële intelligentie.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA: