Colloquium over werkhervatting na langdurige ziekte

24.03.2016
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseerde, samen met de ‘Association des Psychologues du Travail et des Organisations’ (APTO) en de Vereniging van organisatie-, consumenten- en arbeidspsychologen (VOCAP), op 21 maart 2016 in Brussel een colloquium over werkhervatting na een langdurige ziekte. Tijdens dat colloquium werden ook de 2 prijzen van 2015 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (Hoge Raad PBW) uitgereikt.

Waarom een colloquium over werkhervatting?

Uit onderzoek blijkt dat het aantal langdurig afwezigen wegens ziekte in stijgende lijn gaat. Psychische stoornissen, zoals burn-out, en aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn vaak de hoofdoorzaken.

Hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij het werk succesvol hervat in dezelfde onderneming. Dit eist op privé vlak, voor de onderneming en ook maatschappelijk een zware tol. Zowel voor de betrokkene zelf als voor de onderneming is het daarom belangrijk om aandacht te hebben voor een goede begeleiding en een hervattingstraject op maat van de werknemer.

Inhoud van het colloquium

Tijdens dat tweetalig colloquium werden naast de cijfers ook de concrete aanpak bekeken. Ter preventie van langdurige afwezigheid is een beleid gericht op werkhervatting essentieel. Dit speelt in op de belemmerende factoren en zal mogelijkheden tot een vlotte werkhervatting creëren.

Goede praktijken en cases werden voorgesteld en verschillende standpunten werden vanuit een multidisciplinaire invalshoek toegelicht (medisch, psychologisch, ergonomisch, ...).

In deze folder vindt u het programma van het colloquium: Werkhervatting na een langdurige ziekte : hoe pak je dit aan ? (PDF - 1 p. - 488 KB).

Presentaties

Hieronder de presentaties van de sprekers:

Prijs Hoge Raad PBW

In de namiddag werden de prijzen voorgesteld van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. De Hoge Raad PBW is het hoogste adviesorgaan op gebied van welzijn op het werk en is paritair samengesteld. Elk jaar richt de Hoge Raad PBW een prijs in over een bepaald thema in het kader van het welzijn op het werk. Voor 2015 was het thema Werkhervatting”. De prijs is bestemd om:

  • acties met betrekking tot werkhervatting na een lange afwezigheid om medische redenen aan te moedigen. Daaronder wordt verstaan:
    • acties die getuigen van een systematische, planmatige aanpak van werkhervatting op niveau van het bedrijf of de organisatie,
    • acties ter bevordering van individuele werkhervattingsprojecten;
  • eindverhandelingen te belonen.

De prijzen werden overhandigd door mevrouw Eveline Schleich, voorzitster van de Hoge Raad PBW.

De eerste prijs gaat naar het project “Délivrance” van het dakwerkbedrijf ‘Isotoit-Isoplast SA’. Dat project gaat over de re-integratie van een individueel geval, maar het is duidelijk een goede praktijk, daarenboven bij een KMO. De jury vindt dat dit kan dienen als inspiratie voor andere KMO’s. Bovendien werd ook aan de notie diversiteit gedacht: oudere en jonge werknemers en de kennisoverdracht naar jonge collega’s. De jury geeft de prijs als een aanmoediging voor de firma om verder aan het welzijn van zijn werknemers te werken.

De tweede prijs werd toegekend aan het Luiks ziekenhuis CHR Citadelle voor hun project “Cellule H”. Deze speciale cel werd gecreëerd in het ziekenhuis. Het gaat om een multidisciplinair team met een duidelijke procedure en aanpak. De jury moedigt de laureaat aan om het project verder uit te werken en het uit te breiden naar alle personen die terugkeren op de arbeidsplaats, ook diegenen die geen tussenkomst krijgen.

Michel Jobé & Cellule H
Michel Jobé & Cellule H

Jean-Luc Nicolay (Isotoit-Isoplast SA)
Jean-Luc Nicolay (Isotoit-Isoplast SA)