Conferentie over de aanpak van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

De Focal Points van de BENELUX-landen en Business Europe organiseren op 15 mei 2019 in Brussel de conferentie met als thema “Hoe bedrijven en werknemers te helpen om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer tegen te gaan - De vitale rol van sector (overkoepelende) organisaties” in het kader van de Europese campagne "Gezonde werkplekken - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!".

We krijgen vandaag de dag met steeds meer grenswaarden te maken voor blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Hoe gaan bedrijven voldoen aan de nieuwe grenswaarden? Welke maatregelen zullen ze moeten nemen om in orde te zijn met de wetgeving en wat betekent dit voor hun werknemers? Moeten ze zelf oplossingen vinden of zullen ze hulp krijgen van relevante stakeholders?

Sector- en brancheorganisaties zouden de noodzakelijke hulp kunnen leveren om deze bedrijven te helpen. Het doel van deze conferentie is om te praten over hun betrokkenheid, hun ambities en al lopende acties en ook om inspiratie op te doen en ambities verder aan te scherpen.

Tijdens de conferentie zullen er succesvolle sectorale en interprofessionele initiatieven uit de BENELUX-landen en op EU-niveau worden voorgesteld. Ervaringen met tools, campagnes en maatregelen worden uitgewisseld, vragen beantwoord en coalities kunnen worden gesmeed met uiteindelijk één doel: het voorkomen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk.

Deze conferentie is bedoeld voor sector- en interprofessionele organisaties, beleidsmakers, sociale partners, experts en arbeidsinspecteurs. Ook bedrijven, ongeacht hun grootte, zijn van harte welkom.

Het programma bekijken en inschrijven op: https://roadmaponcarcinogens.eu/brussels.